Çanakkale Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyon Başkanlığının 2018 yılı tercüman listeleri ilanı http://canakkale.adalet.gov.tr/  adresinde yayınlanmıştır.